Algemene voorwaarden

 

1.1 De leerling krijgt les van een instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur is in het bezit van een geldig instructeurcertificaat.


1.2 De leerling legt het rijexamen af met de auto waarin de rijlessen zijn gegeven. In geval van uitval van de rijinstructeur zorgt de rijschool ervoor dat er een vervangend rijinstructeur met je mee gaat.


1.3 De rijschool heeft, voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is, een goede bedrijfsverzekering afgesloten.


1.4 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van uitval van de rijinstructeur, een ongeval of weersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangend instructeur ingezet. Dit laatste gebeurt alleen wanneer het noodzakelijk is dat de les doorgaat bijv. omdat de leerling bijna op examen gaat. In geval van uitval kan de leerling geen aanspraak maken op enige restitutie.


1.5 De rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden wanneer de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen. 


1.6 Als de leerling tijdens de rijles een bekeuring krijgt en/of schade veroorzaakt aan de lesauto of aan derden, kan de rijschool de leerling hiervoor niet aansprakelijk stellen. De rijschool draagt zelf het risico. Als blijkt dat de leerling onder invloed was van alcohol, drugs en/of medicatie die de rijvaardigheid beïnvloeden, dan kan de leerling wel aansprakelijk gesteld worden. 


2.1 De leerling voldoet aan de minimumleeftijdsgrens die is vastgesteld door de overheid (16,5 jaar)en zorgt ervoor dat hij/zij altijd een legitimatiebewijs bij zich heeft. 


2.2 De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van de gezondheidsverklaring en het machtigen van de rijschool.


2.3 De rijschool kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de gezondheidsverklaring niet naar waarheid is ingevuld.


2.4 De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig halen van zijn / haar theoriecertificaat. Mocht deze nog niet behaald zijn terwijl er al wel een examen in overleg is aangevraagd, dan zullen de kosten van het examen volledig voor rekening van de leerling komen. 


2.5 Het is niet toegestaan om tijdens de rijles onder invloed te zijn van alcohol, drugs of medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden. Bij vermoeden van onder invloed zijn heeft de rijschool het recht om de rijles te beeïndigen. De volledige rijles zal in rekening worden gebracht.


2.6 Rijlessen die korter dan 24 uur voor de les worden afgezegd worden volledig in rekening gebracht. Dit geldt niet wanneer je ziek bent of wanneer er zich een onverwachte situatie heeft voorgedaan (zoals overlijden, ziekenhuisopname familielid). Ook wanneer je de les bent vergeten heeft de rijschool het recht om deze volledig in rekening te brengen.


2.7 De leerling is zelf verantwoordelijk voor het in het bezit hebben van de juiste stukken die bij de tussentijdse toets / praktijkexamen benodigd zijn. Mocht door het ontbreken hiervan het examen niet door kunnen gaan dan zullen de kosten voor de rekening van de leerling zijn. 


2.8 Als de leerling niet of te laat voor het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen. 


2.9 Mocht het rijexamen niet doorgaan vanwege slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. 


3.1 Het aantal lessen dat in een lespakket wordt aangeboden vertegenwoordigt niet de opleidingsduur. Als een leerling aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, dient de leerling extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen. 


3.2 Wanneer je geslaagd bent terwijl er nog lessen uit je pakket niet verreden zijn, dan worden deze aan je terug betaald tegen het uurtarief dat je hiervoor hebt betaald. 


3.3 Wanneer de leerling een pakket heeft afgenomen en besluit om voortijdig de rijopleiding te beeïndigen zullen de verreden lessen als losse lessen worden beschouwd en als zodanig in rekening worden gebracht. Mocht je het volledige bedrag van het pakket of een termijn hebben voldaan dan wordt het eventuele overschot naar je teruggestort. 


3.4 Indien de leerling de factuur niet heeft voldaan na de betalingstermijn van 8 dagen en na een herinnering en aanmaning niet overgaat tot betalen, zal er een incassobureau worden ingeschakeld. Alle bijkomende kosten hiervan zijn voor rekening van de leerling.