Rijopleiding in stappen

 

De rijopleiding in stappen (RIS) is een opleidingsmethodiek waarbij je stap-voor-stap leert autorijden. Wanneer je een bepaalde stap voldoende beheerst ga je verder met de volgende. De eerste stap bestaat uit een huiswerkopdracht. De laatste stap houdt in dat je de handeling zelfstandig en in wisselende situaties kunt uitvoeren.

 

De opleiding bestaat uit 4 modules: 

  • De auto bedienen en beheersen
  • Makkelijke acties en verkeerssituaties
  • Moeilijke acties en verkeerssituaties
  • Veilig en verantwoord rijden (bijvoorbeeld bij gladheid)

 

Iedere module wordt afgesloten met een praktijktoets. Deeltoets 1 en 2 worden afgenomen door een rijinstructeur van een andere rijschool. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Deeltoets 3 (tussentijdse toets) wordt afgenomen door een examinator van het CBR examencentrum. Deze toets verloopt als een echt examen. Alle examenonderdelen komen dan ook aan bod. Na afloop krijg je advies aan welke onderdelen je nog moet werken. Tijdens deze toets kun je vrijstelling krijgen voor bijzondere verrichtingen. Deze vrijstelling geldt alleen voor het eerstvolgende examen. Het afnemen van deeltoets 3 is verplicht. Hiervoor moet je in het bezit zijn van een geldig theoriecertificaat. Tot slot volgt deeltoets 4 wat het echte examen is.

 

Het slagingspercentage van RIS leerlingen ligt hoger dan van de reguliere opleiding (bijna 20% meer dan het landelijk gemiddelde). Door een duidelijke structuur en opbouw in de rijopleiding zal je deze sneller doorlopen.

 

Tijdens de RIS opleiding gebruiken we tijdens het lessen het praktijkboek Rijopleiding in stappen. Dit boek van Vekabest biedt je ondersteuning tijdens je rijlessen. Hiermee leer je efficiënter waardoor je eerder klaar bent voor je praktijkexamen. Ga voor dit boek naar onze webshop.